Türkiye BM Daimi Temsilcisi: Kalkınmanın faydaları tüm dünya tarafından paylaşılmalı

NEW Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, kalkınmanın faydalarının tüm dünya tarafından paylaşılması gerektiğini söyledi.

Önal, BM Güvenlik Konseyi’nde kalkınmanın barış ve güvenliğe etkisinin ele alındığı oturumda konuştu.

Büyükelçi Önal, uluslararası toplumun çatışmalar, doğa afetler, terörizm, düzensiz göç, iklim değişimi gibi sınamalar nedeniyle Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirme konusunda sıkıntı yaşadığı bu dönemde, barış, güvenlik ve kalkınma arasındaki bağı açıklığa kavuşturmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Yüzyılın son çeyreğinde tehditlere yönelik tepkilerin ele alınması gerektiğine dikkati çeken Önal, “Türkiye bu süreçte meydana gelen ihtilafların yakınında ve bunlardan doğrudan etkilenen bir ülke olarak, sürdürülebilir barış ve kalkınma için kapsayıcı, dayanıklı ve muteber kuruluşların gerekliliğine inanmaktadır.” diye konuştu.

Önal, Türkiye’nin bütüncül bir yaklaşım benimsediğini ve aynı zamanda ekonomik kalkınmayı yavaşlatan terörizm, çatışma, düzensiz göç ve çevresel tahribat gibi sorunlarla mücadele etmek için ulusal ve bölgesel sahiplenme ile uluslararası işbirliğine önem verdiğini ifade etti.

Türkiye’nin her ülkeye tatbik edilecek kalıplaşmış modeller yerine, her bir ülkenin spesifik özelliklerini temel alan bir tutumla sürdürülebilir barış için çatışmaların temel nedenlerine inilmesi gerektiğini savunduğunu belirten Önal, şöyle devam etti:

“Bugün Orta Doğu, Avrupa ve ötesinde gördüğümüz üzere, silahlı çatışmalar, insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlalleri, yasa dışı işgal, baskı ve iyi yönetişim eksikliği, barış ve güvenliği hem ulusal hem uluslararası düzeyde tehdit ediyor. Bu hususlar, yoksulluk, çifte standartlar ve devletler arasındaki sosyo-ekonomik eşitsizlik nedeniyle daha da güçleniyor. Kalkınmanın faydalarının özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünya tarafından her zamankinden daha fazla paylaşılması gerekiyor.”

Büyükelçi Önal, dijital dönüşüm ve yapay zekaya, kalkınma çabaları çerçevesinde özel ilgi gösterilmesi gerektiğini belirtti. Önal, yeni teknolojilerin dijital bölünmüşlüğü genişletmek yerine azaltacak bir rol oynaması gerektiğini kaydetti.

Teknolojik gelişimin kimseyi geride bırakmayacak şekilde herkesin erişiminde olması ve fayda sağlaması gerektiğini ifade eden Önal, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı En Az Gelişmiş Ülkeler İçin BM Teknoloji Bankasının bu çerçevede çok önemli rol oynadığının altını çizdi.

Önal, Türkiye’nin, sürdürülebilir barış ve kalkınma arasındaki bağı da gözeterek, bu çerçevede yürütülen uluslararası çabalara aktif katkı sağlayacağını teyit etti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir